1135

  Biskop Eskild grundlægger sammen med stormanden Peter Bodilsen benediktinerklostret i Næstved. Dette kloster flytter siden under navnet Skovkloster uden for byen - og bliver herregården Herlufsholm, hvor der i dag er skole.
    Erik Emmune lader slå mønt i Roskilde. Flere af disse er fundet, hvor Haraldsborg lå.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle