1134

Bygningen af rundkirken Allehelgens Kirke er fuldført. Kirken bygges senere om, så den får “normal” kirkeform.

Det nævnes, at der er tyske håndværkere i Roskilde. Byen er nu så betydningsfuld, at den kan tiltrække udenlandske "specialister".

  

Erik (Emmune) erobrer og ødelægger Haraldsborg. Det er måske i forbindelse med disse kamphandlinger, at mange rigdomme blev gravet ned på borgbanken - for senere at blive fundet. Blandt de fundne værdier er bl.a. et forgyldt sølvkar med over 600 mønter, hvoraf de fleste er fra Erik Emmunes tid. Det tyder ikke på, at Haraldsborg er blevet genopbygget før langt senere.

Biskop Eskild rejser sammen med stormanden Peter Bodilsen den sjællandske almue til oprør mod Erik Emmune. Kongen må flygte fra øen. Han vender dog tilbage med den jyske ledingshær og slår oprøret ned. Eskild idømmes en meget høj bøde på 20 Mark guld, men mere sker der ham ikke.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle