1133

 

Kong Niels sejler mod Roskilde eller Haraldsborg, men standses af Skuldelevsspærringen. Han sætter derfor sin hær på land, hvor kong Niels slog Eriks hær i slaget ved Værebro (ved Jyllinge).  Kongen besatte  herefter Roskilde. Harald Kesja fik lov til at hævne sig på de tyske købmænd. Som straf for deres hjælp til Erik Emmune får de skåret deres næser af (en straf man ellers kun gav til mænd, der bedrev hor).

Bisp Peder (og 3 andre bisper) falder i borgerkrigen på prins Magnus´ side i slaget ved Fodevig ved Malmø. Magnus er den søn af kong Niels, der slog Knud Lavard ihjel. Eskild bliver biskop i Roskilde. Og Erik Emmune bliver konge.

Ikke mindre end fire af rigets biskopper var blevet dræbt: Peder af Roskilde, Tore af Ribe, Ketil af Vestervig,  Adelbert af Slesvig.

Eskild er brodersøn af ærkebiskop Asser i Lund. Og var domprovst i Lund, før han blev biskop i Roskilde.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle