1138

Nedskrivningen af Roskildekrøniken påbegyndes. Det er Danmarks ældste historieskildring opkaldt efter Roskilde, fordi den må være skrevet af nogen, som har været tilknyttet domkapitlet her. Det syn på samtiden, som kommer til udtryk i krøniken (og som ofte er det modsatte af Saxos  i "Gesta Danorum", som udtrykker Absalons og Hvideslægtens syn) er på linje med den politik, der føres af ærkebiskop Eskild.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle