1139

Bisp Rike dræbes 18/10 i Ramløse og Herman bliver biskop. Det er Harald Kesjas søn Oluf, som fra Sverige gør indfald i Skåne og på Sjælland. Oluf vil have sin arv udbetalt. Han fanger ærkebisp Eskild, og Rico/Rike bliver altså dræbt. Paven lyser Oluf i band over disse overgreb.

Først erobrer Oluf Skåne, hvor han kongehyldes og Eskild spærres inde. Så drog han over til Sjælland, hvor biskop Rico var landhærens leder. Han befandt sig i Ramløse, hvor han og hans folk var kommet så tidligt, at der skulle synges ottesang (morgenandagt). Olufs folk gik efter lyden og angreb bispens hus. Bispen lod messe være messe og satte sig til modværge med sit sværd. De præster, han havde med sig, kæmpede med puder og møbler! De klarede sig så godt, at Olufs folk ikke kunne trænge ind i huset. Så de stak det i brand. Da Rico stak hovedet ud af en vinduesåbning for at forhandle, fik han hovedet hugget af. Hvorpå Oluf og hans folk stak af til Skåne igen.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle