Bispegods i Strø og Holbo herreder

Borge i området: Hovgård

Bispegods

Kirker i herredet

Gods i herredet

Hovedgårde: Melby, Strø, Havelse, Tømmerup (Torup, Halsnæs), Ellingegård (Halsnæs)  og Ramløse

Under Roskilde bispestol hørte der i følge jordebøgerne en del gods i Strø herred, især omkring Arresø. I Nordsjælland var det ellers klostrene Æbelholt, Esrum og Knardrup, der var de store jordbesiddere. Der var følgende hovedlen:

I brevene fra Roskildegård skulle herrederne være beskrevet i afsnit Æ "Halboe herritt", men de breve, der er her, angår alle Lynge herred. 

Hvad der i lange perioder hed Strø herred, er senere opdelt i 2 herreder, Holmbo (nordligst: nærmest Ramløse Len på kortet) og Strø (sydlige del). Hvad der ligger hvor og hvordan ejerforholdet er m.h.t. bispetiende m.m. fremgår af denne oversigt:

Herred Sogn Bispetiende hører under
Holbo Annisse Æbelholt kloster
Helsinge
Tibirke
Veggerby
Blistrup
Ramløse Bispens Ramløse len
Græsholt
Søborg
Mårum
Valby
Esbønderup Esrum kloster
Strø Nødebo Bispens Avderød len
Torup Fadeburet i Roskilde. De øvrige tiender ejes af Skt. Skt. Agnete i Roskilde.
Melby Fadeburet i Roskilde
Vinderød Bispens Ramløse len
Kregme Æbelholt kloster
Alsønderup
Freerslev
Tjæreby
Strø Bispens Strø len
Lyngby
Skævinge
Ølsted Bispens Haveløse len