Holbo herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                         

Holbo herred blev udskilt af Strø herred. Området mellem Kattegat og de store søer Arresø og Esrum Sø kan opleves som en slags ø - en holm. Det blev derfor til Holmbo herred, senere kogt ned til Holbo. I en periode havde Holbo, Strø og Lynge herreder fælles tingsted i Slangerup og man kaldte de tre sammensluttede herreder Try herred. Kirkeligt er herredet præget af, at her ligger Esrum kloster, men også bispen ejede meget gods i Nordsjælland. Bispedømmets indtægter af Holbo herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                     

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682

Annisse

 Annisse kirke

 

 

 

 

 

1150

Æbelholt kloster

Bispen

 

 

 

            Esrum kloster ejer 1 gård i Huseby.
 • Brødrene Jakob og Johannes Olufsen nævnes som væbnere på Hovgård 1292. Det bliver krongodset Annæs 1399 (Dronning Margrethe ville egentlig bygge det nonnekloster her, som hun endte med at oprette på Gavnø). 

 • Væbneren Peder Pedersen Steen (Due) af Huseby kendes 1382-97.

 • Hans søn Tyge Steensen (Due) er den sidste, vi hører om til Huseby.

Annisse: 18 gårde, 21 huse 140 tdr.

     - Huseby: 6 gårde, 2 huse, 36 tdr.

               I alt: 24 gårde, 23 huse, 177 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx           

Helsinge

Helsinge kirke

 

 

 

 

 

 

1100

Bispen                Helsinge: 10 gårde, 12 huse 54 tdr.

     - Ammindrup: 10 gårde, 3 huse, 42 tdr.

     - Nejlinge: 10 gårde, 6 huse, 51 tdr.

     - Høbjerg: 5 gårde, 3 huse, 30 tdr.

     - Lavø: 14 gårde, 3 huse, 96 tdr.

               I alt: 52 gårde, 28 huse, 294 tdr. hartkorn

Tibirke

Tibirke kirke

 

 

 

    

 

 

 

1100

Bispen           Esrum kloster ejer 1 gård i Torup.
 • Meget af Asserbos gods lå her i sognet (Asserbo lå ellers i Melby). Det blev 1560 lagt under Frederiksborg. Det blev ramt af flyvesand i 1700-tallet.

 • Nedlagte bebyggelser: Torup.

 • Væbneren Evert Bunke i Tibirke 1222.

 • Væbneren Mogens Clausen i Tibirke 1437-47.

Tibirke: 10 gårde, 6 huse 30 tdr.

     - Tisvilde: 10 gårde, 6 huse, 49 tdr.

               I alt: 20 gårde, 14 huse, 79 tdr. hartkorn

Vejby (Veggerby)

Vejby kirke

 

 

 

 

 

 

 

1100 

Bispen   Portionen Unnerup ejer 3 gårde i Unnerup. Kristi Legemes Alter ejer 1 gård i Vejby.       Esrum kloster ejer 1 gård i Holløse., 1 i Kirkholm & 1 i Ladebo. Antvorskov ejer 3 gårde i Mynge.
 • Råge forsvundet i 1200-tallet.

Vejby: 16 gårde, 14 huse 150 tdr.

     - Mønge: 11 gårde, 1 hus, 62 tdr.

     - Ørby: 13 gårde, 9 huse, 90 tdr.

     - Holløse: 13 gårde, 2 huse, 98 tdr.

     - Unnerup: 5 gårde, 1 hus, 23 tdr.

               I alt: 58 gårde, 27 huse, 435 tdr. hartkorn

Blistrup

Guds Moder

Blistrup kirke

 

 

 

 

 

 

 

1140 ( )

Bispen   Portionen Kolsbæk ejer 1 gård i Kolsbæk.        
 • Væbneren Burger Iversen kendt i Udsholt 1222. 

 • Laurids Madsen Hvittensee skriver sig til Udsholt 1400.

Blistrup: 2 gårde, 0 huse 15 tdr.

     - Hesselbjerg: 4 gårde, 0 huse, 21 tdr.

     - Udsholt: 13 gårde, 4 huse, 79 tdr.

     - Højelt: 6 gårde, 2 huse, 29 tdr.

     - Koldsbæk: 8 gårde, 6 huse, 47 tdr.

               I alt: 47 gårde, 15 huse, 283 tdr. hartkorn

Ramløse

Ramløse kirke

 

 

 

 

 

 

 

1150

Bispens Ramløse len Bispen Den store hovedgård Hovgård for bispelenet Ramløse lå i sognet. Til det hørte 6 gårde i Torup, 2 i Ågerup og 1 i hhv. Bendstrup og  Høbjerg Mølle.         Esrum kloster ejer 1 gård i Skærød.
 • Bispegårdene Ramløsegår og Hovgård.

 • Væbneren Johannes Jul af Ågerup nævnes 1400.

 • Nedlagt bebyggelse: Klingmølle.

Ramløse: 30 gårde, 8 huse 175 tdr.

     - Skerød: 7 gårde, 2 huse, 28 tdr.

     - Ågerup: 6 gårde, 8 huse, 46 tdr.

     - Tågerup: 3 gårde, 1 hus, 25 tdr.

               I alt: 46 gårde, 19 huse, 276 tdr. hartkorn

Hillerød

Frederiksborg slotskirke

             1606

Bispen                                        

Hillerød: Byjord ikke med i matrikel.

     - Frederiksborg Ladegård: 1 gård, 12 huse, 268 tdr.

               I alt: 1 gård, 12 huse, 268 tdr. hartkorn

Søborg

Søborg kirke

 

 

 

 

 

 

 

1200

Bispen           Æbelholt kloster får indtægt af 1gård i Fjellenstrup.
 • Søborg Slot ødelagt under Grevens Fejde, men meget krongods i området bevaret. Var stenbrud 1577.

 • Købstaden svandt ind sammen med borgen.

 • Væbnergården Ferlegård var senere en dobbelt bondegård.

 • Krongodset Snellerup i Gilleleje bliver selvejergården Nellerupgård 1648.

 • Forsvundne bebyggelser: Boelskergård, Urmisrud.

Søborg: 18 gårde, 12 huse 133 tdr.

     - Dragstrup: 8 gårde, 3 huse, 37 tdr.

     - Hulerød: 3 gårde, 1 hus, 3 tdr.

     - Bregnerød: 2 gårde, 0 huse, 17 tdr.

     - Fjellenstrup: 6 gårde, 2 huse, 42 tdr.

     - Gilleleje: 1 gårde, 33 huse, 17 tdr.

               I alt: 59 gårde, 58 huse, 372 tdr. hartkorn

Mårum

Mårum kirke

 

 

 

 

 

 

 

1100

Bispen            
 • Forsvundne bebyggelser: Boland, Borringholm, Fuglsang, Kollerup, Sponvedsgård, Trustrup.

Mårum: 6 gårde, 3 huse 46 tdr.

     - Nellerød: 5 gårde, 1 huse, 26 tdr.

     - Truestrup: 4 gårde, 6 huse, 14 tdr.

     - Kajerød: 2 gårde, 1 hus, 30 tdr.

               I alt: 29 gårde, 22 huse, 172 tdr. hartkorn

Valby

Valby kirke

 

 

 

 

 

 

 

 

1100

Bispen            
 • Bosegård (nedlagt).

Valby: 18 gårde, 7 huse 108 tdr.

     - Sletelte: 4 gårde, 3 huse, 24 tdr.

     - Aggebo: 3 gårde, 7 huse, 14 tdr.

     - Hemmingstrup: 3 gårde, 0 huse, 9 tdr.

               I alt: 30 gårde, 18 huse, 175 tdr. hartkorn

 

Esbønderup

Esbønderup kirke 

 

 

 

 

 

 

1100  ( )

Esrum kloster

Bispen                                    Esrum kloster ejer 45 gårde i Esrum og Villingerød m.m.
 • Esrum kloster lå her og efter reformationen Esrumgård krongods. Solgt 1852 til J. V. Grevenkop-Castenskiold.

 • Forsvundne bebyggelser (i sandflugtsplaget landskab): Bredås, Egerup, Hallendrup, Hjjorterup, Hjortholm, Kistrup, Langholm, Ormstrup, Saksulstorp, Sibberup, Siggerup, Sode Mølle, Soderup, Østrup.

 • Væbneren Peder Litle i Esbønderup 1496.

Esbønderup: 7 gårde, 5 huse 45 tdr.

     - Villingerød: 9 gårde, 4 huse, 87 tdr.

     - Østrup: 6 gårde, 0 huse, 22 tdr.

     - Saltrup: 5 gårde, 2 huse, 32 tdr.

     - Esrum: 1 mølle, 0 huse, 3 tdr.

     - Dronningmølle: 0 mølle, 2 huse, 5 tdr.

     - Esrum Kloster: 1 gård, 7 huse, 114 tdr.

               I alt: 43 gårde, 31 huse, 388 tdr. hartkorn

 

Nødebo

              1100

Bispens Avderød len

Bispen                                                                      

Esrum kloster ejer 4 gårde i Nødebo, 1 i Stenholt og 1 i Mulneholt. Antvorskov ejer 1 gård i Pederstrup.

 • Strøgården enestegård..

 • Nedlagte bebyggelser: Stenholt, Følstrup, Mulneholt, Pederstrup, Skallerød, Sponholt.

 • Væbneren Jens Bjørnsen i Stenholt kendes 1492. 

                                                                                                                                                                                     

Nødebo: 9 gårde, 7 huse 20 tdr.

     - Stenholt: 3 gårde, 0 huse 4 tdr.

                   I alt: 15 gårde, 8 huse, 35 tdr. hartkorn

Holbo herred med 360 gårde med 412 jordbrugere (i 1651) hørte sammen med Lynge herred ind under Kronborg len. Hovedparten af jordbrugerne, 411, var underlagt kronen, som havde samlet sit store gods gennem mageskifter samt ikke mindst konfiskation af bispelen og de store herreklostre i Esrum og Æbelholt.  I matriklen 1682 er herredet delt mellem Kronborg Birk  ( ) og noget af Frederiksborg Birk ( ). Et birk er en selvstændig retskreds inde i et herred. Hovedbyer i sognene er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Frederiksborg Birk ( ) har i alt 579 gårde, 232 huse og 5354 tdr. hartkorn. Heraf ligger 16 gårde, 20 huse og 303 tdr. hartkorn her i herredet. Kronborg Birk ( ) har i alt 615 gårde, 366 huse og 3821 tdr. hartkorn. Heraf ligger 390 gårde, 239 huse og 2391 tdr. hartkorn her i herredet. Lægges tallene for de to birk her i herredet sammen  (+), fås i Holbo herred i 1682 i alt 406 gårde, 259 huse og 2694 tdr. hartkorn I Hørsholm Birk hører Asminderup til Kronborg Amt med 84 gårde, 52 huse og 542 tdr. hartkorn. Lægges disse tal sammen med tallene vedrørende Kronborg Birk, får vi det samlede tal for Kronborg Amt: 699 gårde, 418 huse og 4364 tdr. hartkorn.