Hovgård/Annisegård

Holbo herred

(Ejerforhold 1682 i) Amtet

Gods i middelalderen

   Næsset ved Arresø, hvor Hovgård lå.

 

ccccccccccccccccccccc                             

Hovgård/Annisegård 

1292-1300 På et næs, der skyder sig ud i Arresø, har der i rniddelalderen ligget en hovedgård, Hovgård, som ca. 1292 tilhørte brødrene Jakob og Johannes Olufsen.
1300-1360  Den store Hovgård var nok tilknyttet bispelenet Ramløse.
1360-1366 

1366 skødedes gården (ikke bispelenet) til Valdemar Atterdag af hr. Niels Aagesen (Galen) til Karsholm. Han beholdt dog gården, så salget må være blevet annuleret.

1366-1397 Godset gik i arv til sønnen Hans Galen Nielsen (død før 1397) . 
1397-1409  Væbneren Erik Jakobsen (Due), hans moder og søskende havde også part i gården. 1397-1399  Efter Hans Galens død kom godset til søsteren fru Ingeborg. Hun solgte 1399 med sin ægtefælle hr. Bertold von der Osten godset.
1399-1562 Ingebog Galen solgte 1399 til dronning Margrethe, som en tid havde til hensigt at grunde et nonnekloster her (det oprettedes kort efter på Gavnø). Hun udkøbte senest 1409 de andre medarvinger af slægten Due
Gården var derefter en lang tid et kronlen. Flere lensmænd er kendt. 1458-1475 Hr. Albrekt Engelbrektsen (Bydelsbak) er nævnt som lensmand. 
1485-1496 Nogle år senere træffer vi Tønne Pallesen (Viffert) på posten som lensmand.
1496-1501 Esge Brok har posten 1501. 
1502-1506 Derefter træffer vi Gregers Jepsen (Ulfstand) som lensmand.
1506-1511 1511 er Jakob Andersen (Bjørn) lensmand. 
1519-1530  1519 og 1523 nævnes Markvard Tidemand (død 1529). Han har lenet frit. Hans enke Ingeborg Henriksdatter (Sparre) oplod lenet 1530. Hun havde det frit i 6 år.
1530-1534 Lenet gik til Johan Bjørnsen (Bjørn) (død 1534)} hvis enke Gertrud Tønnesdatter (Parsberg) endnu 1538 havde det. 
1534-1562  I 1540-erne lagdes lenet til Københavns len.
1562- 1562 kom det under Frederiksborg.