1568             Portionen Kolsbæk

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Portionen Kolsbæk havde gods i Blistrup sogn, Holbo herred. Det er imidlertid mageskiftet til fordel for gods i Vestsjælland. Portionen er ikke medtaget i Kapitlets jordebog 1568.

I alt 3 bol.

Fællesportioner

Portio Kolsbeck

Portionen var beskeden, men det var jo også kun et tilskud til præbendets indtægter i øvrigt. Når portionen er ude af Kapitlets eje 1568, skyldes det, at den er givet til Københavns Universitet som tilskud til aflønning af 2. professoren i teologi. Godset lå i disse herreder:

Summarum
Rug 3  pund
Byg 4 pund 
Penge 3½ mark

Mål og vægt og penge