1561           Portionen Unnerup

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Portionen Unnerup lå i Tuse og før da  Flakkebjerg herreder.

I alt 3-4 bol.

Fællesportioner

Portio Wnderup

Portionen var beskeden, men det var jo også kun et tilskud til præbendets indtægter i øvrigt. Portionen havde efter et mageskifte med kronen 20/4 1561 ikke mere gods i Unnerup i Holbo herred. Det var mageskiftet for gods i Flakkebjerg herred. Portionen fik også andel af lidt bispetiende i Tuse herred.

Summarum opgjort 1568
Rug 2½  pund og 5 skæpper
Byg 5½ pund og 6 skæpper
Grise ½
Smør 2½  tønder
Penge 5 skilling

Mål og vægt og penge