1300              Christi legems alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Christi legems alter ejede gods i 6 herreder og huse i Roskilde.

I alt 10 bol og 3 byhuse.

Altre

Altrenes placering

                                                        

                                 

Bona alteris bona Corporis Christi

I Lund og i Vor Frue Kirke i København var der et Christi Legems alter, men det er uvist, om der har været et i Roskilde. Festen for Christi legeme (Corpus Christi) fejres anden søndag efter pinse., altså ikke en fast dato. Der har nok snarere været tale om en fællesfond, vikarernes fællesgods. Det har været de evige vikarer, der har fået midler, og dermed har der været tale om et tilskud til de mest aktive. Som fællesfond må den have eksisteret allerede omkring 1300. I  Roskilde ejede alteret tre gårde, som 1568 var lejet ud til Oluf Nielsen, Hans Nielsen og Hans Jensen. Der var gods i disse herreder;

Summarum 1568
Rug 6  pund 
Byg 8½  pund
Lam 3
Gæs 3
Høns 6
Smør 3 tønder
Penge 17½ mark og 2 skilling

Mål og vægt og penge