Kristi Legemes Alter i Sømme herred

Kristi Legemes Alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Godset ejet af Kristi Legemes Alter i Sømme herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Sømme Hvedstrup Hvedstrup 1  -
?? Roskilde 3  -