1300

 Himmelev Kirke får tårn og hvælvinger.

Vindinge Kirke får krydshvælv i kor og skib.

Kirkesognet Skt. Nicolai med tilhørende kirke (bygningen er ikke påvist ved udgravninger, men kendes fra skriftlige kilder) er en del af byens kirkelige struktur. Hermed har Roskilde alle sine middelalderlige sogne.
Bisp Johan (Krag) dør og begraves i Sorø.

  

Dekanen Magnus dør. Næste dekan er Oluf Torbernsen.

Christi legems alter ejede gods i 6 herreder og huse i Roskilde. Der har nok snarere været tale om en fællesfond, vikarernes fællesgods oprettet på dette tidspunkt. Det har været de evige vikarer, der har fået midler, og dermed har der været tale om et tilskud til de mest aktive.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle