Antvorskovgods i Tuse herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

                                                    

Antvorskov blev i tidens løb en hovedrig stiftelse med besiddelser over det meste af riget. Her er godset i Tuse herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tuse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svinninge Svinninge 1 Oliverus de Seyn solgte hovedgården 1311. Den var lejet ud til Iver Smyter 1421.  
1 Otte Didriksen solgte 1506 gården til klostret.   
3 Margrethe Jensdatter Rud af Hårby, enke efter Niels Bille, gav klostret gårdene som sjælegave 1474. Hun gav også gods i Ars.

                                                                                                                                                                                   

1 Mageskifte 1526 med Hans Rud til Vognserup, hvor klostret fik gård med huse. 
Hjembæk Hjembæk 1 Århusbispen Ove Bille gav før reformationen for sin begravelse godsgave.
1 Anne Petersen "de Northorp", enke efter Anders Griis, fik i mageskifte en øde jord i Hammer af klosteret. Klostret fik godset her.
1 Gave 1390 fra Barnum Eriksen. Barnum og hans hustru skulle til gengæld bo på Antvorskov. Han gav også gods i Slagelse, Merløse og Løve.
Jyderup Jyderup 2
1 Århusbispen Ove Bille gav før reformationen for sin begravelse godsgave. Det bekræftes i et brev så sent som 1548.
1 Hans Portmands enke Elne (Basse) gav gården som sjælegave 1470. Gaven blev bekræftet 1474 af svigersønnen Markvard Tidemand. Hun gav også gods i Strø og i Slagelse

Skamstrup Skamstrup 1

Hovedgård med fæstegårde mageskiftede Jens Andersen Basse mod at få gods i Alsted 1437. Han gav også gods i Slagelse.

Stigs-Bjergby Stigs-Bjergby 1 Gården indgik i et mageskifte, Frederik II arrangerede 1562, hvor klostret fik gods af krongodset i  Slagelse og Tybjerg.  Til gengæld fik Niels Andersen Dresselberg, der havde givet kongen andet gods, gods i Flakkebjerg og alle gårdene i Stigs Bjergby her.

 

Steen Basse og hustruen Helene Johansdatter Bjørn gav godset 1441.

1 Jacob Andersen af Særslev solgte Steen Basse gården 1470. Han havde købt den af Thyra Pedersdatter, enke efter Jens.

1 Anders Jensen af Særslev gav klostret al sin ejendom i Stigs Bjergby 1470.
2 Peder Bille til Svanholm solgte gårdene til klostret 1498.
Hagested Mårsø 2 Gårdene blev mageskiftet 1542 til kansler Johan Friis Klostret fik gods i Flakkebjerg.
2 Gårdene blev mageskiftet 1545 til kansler Johan Friis sammen med gods i Flakkebjerg og Ars.
1 Mikkel  Rud gav klostret gården.
Gislinge Gislinge 3 Noget gods i byen var allerede 1370 pantsat til Jon Nielsen  af Tjæreby. Klostret har senere indhentet flere tingsvidner, bl.a. 1528-31, på, at det ejer gods i Gislinge. Det fremgår ikke, hvordan klostret har fået godset. 1536 forlenes tidligere Århusbisp Ove Bille med godset.

Kundby Kundby 2 Niels Ulf gik 1311 i klosteret og gav to storgårde, denne her og en i Flakkebjerg. I Kundby var der også en mølle.
Marke 1 Erik Rud mageskiftede gårdene med klosteret 1562. Han gav også gods i  Volborg og Merløse. Klostret gav Rud gods på Lolland.
Hørby Markeslev 1 Brødrene Torben Bille af Søholm og Peder Bille af Svanholm gav gården her sammen med gods i Løve, Merløse, Boeslunde, Flakkebjerg og Lundforlund 1450.
Udby Løserup 1 Mageskiftet med Herluf Trolle 1557. Klostret gav ham gods i Slagelse.