Antvorskovgods i Ringsted herred

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

                                                    

Antvorskov klosters gods i Ringsted herred:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Ringsted Øde Førslev Førslev 1

Jens Gyrstinge, herredsfoged i Slagelse herred, gav 1412 sin gård i Førslev med et halvt bol jord til Antvorskov kloster

Haslev Forderup 1  -  
Bringstrup Egerup 1 Udlejet 1401 på livstid til Hans Gyrsting. Mageskiftet 1423 med Cecilie Pedersdatter, enke efter Niels Drage, for gods i Slagelse.

Sigersted Englerup 1 Sakse Grubbe skøder alt sit gods i sognet 1406. Han giver også gods i Slagelse.  
1 Kong Oluf bekræfter klostrets ejendom i Englerup 1385.   
Teestrup Søbæk 1 Strange Andersen gav alt sit gods som sjælegave 1465. Han gav også gods i Merløse.  
Nordrup Muldrup 1 Cort Moltke havde godset i pant sammen med gods i Tybjerg og en del gods i Hammer.
Vigersted Vigersted 1

Indgik i klostrets store mageskifte med Roskildebispen 1454 (Broderup for Svenstrup).

Snekkerup 5
Ågerup 2
Kværkeby Slimminge 1