Antvorskovgods i Skælskør

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

Flakkebjerg herred

Kortet viser Skælskør, som byen kan have set ud i middelalderen: De nummererede røde huse er Antvorskovs, de lilla er bispens 3 bygårde. Vi aner ikke, hvor bispens gårde lå, så de er placeret helt tilfældigt. Den ældste by med kirke osv. på vestsiden af strømmen mellem fjord og nor, en ny og større forstad på østsiden. Grundstørrelserne kendes ikke: De kan have været mindre end vist her. Og placeringen er efter angivelser i klostrets breve. Kun nr. 15 er rent gætværk. Resten ligger nogenlunde, hvor det passer med beskrivelsen, hvis gadenavnene er korrekte. Fiskergade, Brassestræde, Smedegade og Sønder/Sudergaden hedder noget andet i dag, så her er der også tale om gætterier. Hvis webmaster har gættet helt forkert, vil han gerne have det at vide.

                                               

Antvorskov havde en del grunde og huse i den nærliggende by Skælskør. Fra 1509 havde klostret også generelt fiskerettigheder i Noret.

Herred Sogn Gårde Noter
Flakkebjerg Skt.-Nicolai
1 Ligger lige vest for sønderport øst for broen.  Givet i bytte til Morten Jensens enke Bodil 1472 for gods i Slagelse. 1
1 Gården vest for broen og øst for klostrets gård med boder tilbyttede man sig 1484 ved med Slagelses borgmester og råd som mellemmænd at give Anne Mogensdatter en gård sydligt i Smedegade (10). Boden i klostrets gård var 1417 lejet ud til Skælskørs borgmester Bo Ebbesen (12). En anden bod i samme gård lejes samme år ud til Hans Svanehals. Og Peder Madsen lejede selve gården. 1488 fremgår det, at det er rådmand Knud Lauridsen der har bygget (og bor i den ene af) de to sammenhængende gårde, hvor Ane Mogensdatter havde givet grunden til den anden 1484. 2
1 Gården lå på nordsiden af Fiskergaden og blev købt af Gregorius Pedersen 1461. Den lejes ud til Niels Bendtsen, som stadig bor der 1483. 3
1 Anders Poulsen solgte halvgård ved Fiskergaden 1478.  4
1 Grunden vest for broen med mark og sand helt hen til strømmen blev 1483 givet til Skælskør by mod, at klostret fik jord i Fogedvænget. Kong Hans bekræfter handlen 1484. Jorden er 1548 lejet ud til borger i Skælskør Niels Otladsen. 5
1 Jep Ågesen af Esholt skødede 1448 sin gård i Brasestræde til klostret. 6
1 Jep Traye og hustru gav 1405 deres jord nordvest for Algade (Kongegaden).  7
1 Borgmester i Skælskør Oluf Ibsen fik 1469 fik penge af Morten Skinkel af Borreby for 1/3 af en gård, Oluf Bosen fra Slagelse havde ejet. Pengene var til Bosens børn og blev givet til datteren Bodil. Gården lå i byens vestlige ende og blev kaldt Pærevænget. En skrædder fra Næstved  ved navn Per Olsen solgte 1479 resten af Pærevænget til klostret.

8
1 Gård og grund nord for tinget ved Skoboderne blev givet som sjælegave af Oluf Petersen 1453.  9
1 Anne Mogensdatter får 1484  gården sydligt i Smedegade i bytte for gård i Vestergade (2). Gården i Smedegade var 1420 lejet ud til Peder Pedersen. 10
1 Skt. Gertruds Gilde i Skælskør solgte 1479 gården ved Kongens Klint til klostret.  11
1 Foged i Skælskør Jens Hvid  købte på vegne af Bo Ebbesens søn grunden af Helligåndshuset i Slagelse. Gården øst for grunden var Bo Ebbesens gård. 12
1 Thomas Olsen og Niels Ludvig solgte gården 1482 til dens lejer, borgmester Peder Andersen og dennes sønner Henning og Lasse. Også en Peder Kaltze måtte købes ud 1478. Per Andersen havde helt tilbage i 1423 lejet gården, der lå i Sudergade øst for Skt. Hans Vænge. 1496 er gården solgt til klostret. Men Per Andersen og hustru får brev på, at de kan blive boende resten af deres dage. 13
1 Skipper Niels, som var rådmand i Skælskør, solgte 1526 gården til klostret sammen med en del jord mellem gården og vænget.  14
1 Mageskifte 1452 med Jep Lunge til Næsby, som giver klostret gården her med toft, og får en gård i Vidskøvle i Skåne. 

15
Skelskør som byen tager sig ud i al sin lidenhed på Resens korttegning fra 1677.