Antvorskovgods i Slagelse

Antvorskov kloster

Antvorskovs gods

Herredets kirker

Helligåndshuset

Hvis webmaster har gættet helt forkert, vil han gerne have det at vide.

Bispens gård i Bjergby Gade er her lagt ved siden af Helligåndshusets nr. 7.

                                               

Antvorskov havde en del grunde og huse i den nærliggende by Slagelse. Endvidere var Helliggejst eller Helligåndshuset i byen (som ejede mange gårde også) mere eller mindre en filial af klostret, selv om stedet havde eget gods og egen forstander. Det var i klostrets arkiv, man havde styr på husets breve og rettigheder. I Roskilde ejede Skt. Laurentii Alter nogle gårde i Slagelse.

By Sted Gårde Noter
Slagelse

 

Bredgade 2 Gård i Bredgade & gård i Havestræde er en samlet gave til klostret, som vi ikke kender baggrunden for. Gården i Bredgade, som er nabo til Helligåndshuset er 1533 lejet ud til Knud Rud til Vedby.

1
1 Grev Herman af Gleichen skødede gården 1319 sammen med en gård i Hals.

2
1 Rådmand i Slagelse Niels Bosen solgte gården over for Kongens Gård til dronning Margrethe 1388. Hun gav den til klostret, som 1397 havde lejet den ud til Johannes Lauridsen.

3
1 Præsten i Gerlev Hemming gav klosteret gården 1397. 4
2 Hemming Tuesen pantsatte en gård til Peder Smed 1396. Det endte med at Peder overtog gården og 1396 solgte Hemming sin anden gård i gaden til Peder Smed. Fra Peder er gårdene gået over til klostret 5
1 Jens Pedersen kaldet Fryd skødede 1444 gården på nordsiden af gaden til Jep Mikkelsen. Denne skødede gården til klostret 1462. 6
1 Jens Knudsen pantsatte gården på nordsiden af gaden ved marken til Jep Nielsen i Sorterup 1439 . Den kom senere i  klostrets besiddelse.  7
1 Hans Clausen solgte Hans Jensen gården mod nord i gaden lige ved Bredgade Port. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  8
Bjergbygade 1 Gråbrødreklostret i Kalundborg skødede 1521 deres gård til Niels Olsen i Finderup. Han gav gården til klosteret 1535. 9
1 Peder Jacobsen i Egelev sælger 1446 sin gård til Jens Hvid. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  10
1 Slagelses kæmner, guldsmeden Werner sælger byggegrund ejet af byen på gadens østside til Niels Skåning Smed 1530. Snart efter ender grund og hus hos klostret.  11
1 Åge Lauridsen pantsatte 1454 sin gård til Jens Madsen og Peder Jensen Hvid. Sidstnævnte solgte sin halvpart til Jep Jensen. Den anden tilfaldt klostret.  12
1 Commendator ved klostret Oluf Ebbesen solgte 1465 grunden til Skt. Jørgensgården i Slagelse. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  13
1  1496 sælger borgeren Peder Sorøbo gården til Jens Hvidt. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  14
Kalstedgade 1 Jørgen Clausen solgte 1416 gården Slusseborg til Saxoni. 1474 blev gården skødet til klosteret af Hans Clausen og overdraget 1482.  15
1 Nicolai Bosen solgte 1402 gården til Niels Pedersen. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  16
1 Oluf Lauridsen gav sin søn Jeppe gården nordvest for Slusseborg. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  17
1 Hans Ørn solgte sine egne og hustruens rettigheder i gården til Klement Skriver på vegne af klosteret 1469. 18
1 Jens Hare købte gården 1444. Han ejede selv nabogården (21). Klement Hare, Jens' søn og vikar i Roskilde, solgte sin fædrene gård med have og æblegård til Anders Pedersen 1482. Gården lå ned til Lovbækken. Anders Pedersen gav klostret gården, og hans brødre bekræftede gaven 1487. 20
1 Hans Hemmingsen solgte Jens Hare gården 1444 (så han ejede både 20 og 21). Også denne gård ender det med, at klostret får.   21
1 Rådmand Jens Mikkelsen gav klostret gården 1472 på betingelse af, at klostret årligt gav en ydelse til Skt. Jørgensgårdens spedalskhedshospital. Han havde 1456 givet den halve gård og havde 1458 gjort klostret til sin hustrus arving. 22
1 Mette Ibs købte en halvgård af Per Tækker 1489. Halvgården tilfalder siden klostret, der i forvejen ejede den anden halvdelt. Den fik man, da Per Nielsen gav den til klostret 1455. Gården ligger nord for Jens Hares gårde. 23
1 Per Nielsens (23) søster Anne gav 1486 klostret sin fædrene gård ned mod Lovbækken. 24
1 Niels Neb og Laurids Markvardsen solgte 1507 klostret grunden mod syd ned til Lovbæk.  25
1 Rådmand Jep Byg solgte klostret jorden ved siden af leddet.  26
1 Anders Hansen solgte borgeren Jens Olsen gård og have sydligt ved Lovbækken. Jorden kom senere i  klostrets besiddelse.  27
1 Anders Jensen Smed solgte 1410 gården til Jep Nielsen Jyde, som 1484 pantsatte den til klosteret. Også denne gård lå sydligt ved Lovbækken.  28
1 Henrik Clausen solgte 1440 gården til Jep Hansen. Den var nabogård til Niels Bosens gård (16). Hansen gav 1442 gården til klosterets præstebord. 29
1 Jens Skrædder solgte gården til klosteret 1475.  30
1 Henrik Degn solgte gården til Jep Jensen 1444. Denne afhændede den siden til klostret. Gården lå på gadens østside nordude ved strædet  31
1 Hans Clausen skødede 1483 sin svoger Hans Mortensen sine rettigheder i fædrenegården tidligere ejet af Claus Bedicke. Hans Mortensen skødede 1486 gården til klosteret. Den lå helt ude ved Kalsted Led. 32
2 Henrik von Oelsz solgte 1442 klostret 2 boder østligt i Lille Kalstedgade. For pengene indfriede han gæld, han havde til Wilhelm Knob. 33
½ Jens Lauridsen solgte 1423 på vegne af Per Madsen en halvgård til Oluf Jensen, der var kirkeværge for Skt. Nicolai kirke. Parten kom senere i  klostrets besiddelse.  34
1 Oluf Jensen skødede 1448 på vegne af Sidsel, enke efter Hans Eskildsen, gården til Skt. Gertruds Alter i klosterkirken.  35
1 Sidsel af Egede, Inger Oxe,, Peder Bille og Hans Bille gav klostret gården 1494. 

36
Skovsegade 1 Væbneren Claus Jensen solgte 1420 en have til Torkild Pedersen. Den kom senere i  klostrets besiddelse. 

37
1 Niels Smed fik 1419 dom på, at han ejede grunden. En Hans Hermansen overlod 1459 denne jord til klostret. 38
1 Jens Nielsen solgte gården til Gerike 1437. Sønnerne Hans og Jørgen Gerikssen pantsatte den 1443 til Herman von Lippen. Herman von Lippen købte også i 1447 en have af Anders Ibsen. Syd for haven køber Lippen 1441 en ager af Vor Frue Kirke. Det hele kom senere i  klostrets besiddelse.  39
1 Sigerus skødede 1420 gården til klostret.  40
1 Oluf Lauridsen skødede 1462 jorden til klosteret.  41
1 Ib Evertsen af Sorterup solgte have og æblegård til klostret 1486. Grunden lå sydøst for gaden.  42
1 Karine Reberg solgte nabogrunden til 42 til klostret 1484.

43
1 Asser Svendsen solgte 1466 gården til Jep Jepsen. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  44
1 Jep Jensen af Bøstrup skødede Jep Jensen Skrædder gård og have 1466. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  45
Havestræde 1 Oluf Lauridsen solgte gården til klostret 1473. Den lå på stien, der fra Havestræde gik til Kalsted Port.  46
1 Skt. Mikkels kirke solgte 1501 den grund, som blev til klostrets æblegård.  47
Stenstuegade 1 Peder Styre solgte 1385 grunden til Jens Knudsen. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  48
1 Oluf Troelsen  fra Skælskør solgte 14012 gården til Jens Clausen. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  49
1 Præsten i Boeslunde Knud Nielsen solgte Bo Ebbesen fra Skælskør gården 1415. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  50
1 1419 solgte Bo Jensen gården til Niels Jensen. 1421 solgte Niels gården til Peder Då. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  51
1 Jonas Jyde solgte grunden til Jacob Orm og Niels Bosen 1484. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  52
1 Peder Jensen gav 1487 klostret 3 gårde. Den ene var denne her, en anden lå i Korsør, en tredje i Kalundborg 53
Skt. Mikkels kirkegård 2 Hildebrand solgte 1384 en bod til Siger Grønberg. Siger købte 1383 en anden bod af Claus. Siger har overdraget eller nok nærmere solgt boderne til klostret, men 1397 står han som lejer af dem.  54
1 Nicolaj Tuesen gav klostret en bod 1406. Det er måske den, klostret forærer til Helligåndshuset. 55
2 Peder Langsom solgte 1371 boderne til Merda, enke efter Laurids Finis. Merda gav dem senere til klostret, og 1397 var de lejet ud til Peter Sten. Sidstnævnte havde også i 1398 lejet et stykke jord af klostret. 56
1 Væbneren Karl Nielsen solgte Bo Jensen boden 1431. Denne solgte den til Jens Bonde året efter. Og Jens Bonde gav boden til Vor Frue Alter i Antvorskov klosterkirke 1443. 

57
1 Vor Frue Kirkes sognepræst udlejede i 1495 grunden til Niels Jensen og hustru. Men grunden tilhørte klostret, som allerede 1400 havde haft den lejet ud til Jakob Jakobsen. 58
1 Helligåndshuset gav 1497 klostret haven.  59
Magleloge 1 Væbner Lasse Fend af Sigersted solgte Per Jensen en tredjedel af boden 1435. Per Jensen gav klostret boden 1446. Og 1563 er den lejet ud til Jens Mortensen.

60
1 Klostret fik grunden ved mageskifte med Vor Frue Kirke 1535.  61
1 Jens Remsnider solgte gården til klostret 1512.  62
1 Baltser pantsatte gården til klostret 1507.  63
Smedegade 1 Oluf Klokkestøber havde 1415 lejet grunden øde.  64
½ Jens Wrivers søn skødede med Skipper Peder som mellemmand den nordlige del af gården til Hans Smed 1435. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  65
1 Henning Bendtsen solgte som værge for Agnete Knudsdatter gården til Jens Nielsen kaldet Bieske 1400. 1447 solgte Oluf Bieske sin del af gården til Bjørn Bendtsen og Gese Jensdatter. Og samme år solgte Bjørns bror Mikkel Bieske, der var kannik i Oslo, sin del til Bjørn Bendtsen. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  66
Løvegade 1 Jens Nielsen, murermester i Odense, solgte 1459 gården til Søren Grydestøber. Søren solgte året efter gården videre til Oluf Boesen. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  67
1 Oluf Ebbesen fik 1460 lovhævd på at eje halvparten af sin fædrene gård. Hans bror Ebbe ejede den anden halvdel, og hans enke Helle solgte 1481 sin del, herunder en øde grund, l til klostret. Gården og grunden var nabo til præstegården og nåede mod nord ud til marken. 68
1 Oluf Tygesen skødede 1579  grunden, som var have, til Niels Sur. Denne solgte grunden til Antvorskov Slot 1582. 69
1 Per Olsen, som var skrædder i Næstved, solgte 1479 klostret gården. Han solgte samtidig noget ager og noget af Pærevænget i Skælskør.  70
1 Jep Fly blev 1440 erklæret som ejer af gåden ved siden af Mikkel Sogns præstegård. Han fik den af Gyda Winthers datter. Jep pantsatte 1441 gården til Oluf, som var sognepræst ved Skt. Mikkels. Senere på året købte præsten gården. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  71
1 Jens Jepsen pantsætter gården til Erik Rød 1474. Klostret ender med at overtage pantet. 72
1 Johan Henriksen pantsætter gården til Peder Jensen 1424. Klostret ender med at overtage pantet. 73
Torvegade 2 Kristoffer Kandestøber solgte 1464 Anders Kare af Egerup boderne overfor fiskeskamlerne sydvest for brønden. Anders solgte boderne til klostret 1465. De er 1550 lejet ud til Hans Bendtsen. 74
1 Rådmand Per Ebbesen solgte gården til Herman von Lippen 1448. Dennes søn Hans Hermansen solgte 1460 sin grund til Morten Maler sydligt ved Torvegaden. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  75
1 Brødrene Henrik og Anders Mortensen gav 1485 deres mor Kone fuld betaling for fædrenegården. 1486 solgte Anders 1/3 af gården til klostret. Han solgte også en have. 76
1 Borger i Slagelse Hans Hvidsen sælger 1464 rådmand Eske Jensen boden. Eske køber 1469 af Jørgen Hansen i Lorup en have og noget jord nord for boden. Jens Eskesen solgte sin del af fædrenegården til broderen Peder 1474. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  77
1 Johannes Clemensen pantsatte 1424 gården til borger i Slagelse Niels Neb. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  78
Havestræde 1 Niels Hansen lejer gården 1404.  79
1 Niels Olsen solgte grunden yderst i strædet til Herman von Lippen 1443. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  80
1 Jep Herlufsen solgte Mattis Sværdfejer 1/3 af grunden 1484. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  81
Skt. Peders 2 Brødrene Henrik og Jacob Uffesen ag Padborg solgte gårdene til Niels Boesen 1395. Den kom senere i  klostrets besiddelse.  82
Kongens Gård 1 Kong Kristian I skødede 1466 Jens Rådmand på vegne af Slagelse by jord nord for kongsgården. Grunden kom senere i  klostrets besiddelse.  83
Slagelse som byen tager sig ud på Resens korttegning fra 1677.