Gråbrødrene
Gråbrødre Kloster
Laurids Brandsens reformer
                                                                             

Astrad Frakke var oprindelig drost og havde oprettet franciskanerklostret i Svendborg. På sine gamle dage blev han selv munk i Roskilde. Her blev han guardian (forstander) og fungerede som sådan, da Skt. Agnete Kloster blev stiftet (1264).

Munken Jens Paaske, Johannes Paschæ, var forstander for klosteret ca. 1297. Han var en meget dygtig afskriver. Han afskrev flere værker, også hele Bibelen ikke mindre end to gange. Den første gang satte han "rekord" ved at gøre arbejdet på bare 19 måneder.

En anden kendt gråbroder fra Roskilde er Peder Olsen på grund af hans forfatterskab. På Universitetsbiblioteket opbevares en lille tyk, meget tæt skrevet bog, nemlig Peder Olsens originale håndskrift, hvor han har samlet 16 forskellige historiske skrifter, som er vigtige kilder til dansk middelalderhistorie. Noget er rene afskrifter, andet sammenstillinger af forskellige ældre kilder, men der er også originale tekststykker, bl. a. hans "Gråbrødrenes historie i Danmark". Blandt de opbevarede skrifter er der en afskrift af " Roskildekrøniken". Det er endvidere Peder Olsen, der har nedskrevet den ældste beretning om Dannebrog, der faldt ned fra himlen. Olsen lader det ske i 1208, mens andre kilder knytter begivenheden til Tallin-/Revalslaget 15. Juni 1219 (slaget ved Lyndanisse). Vi ved ikke meget om om Peder Olsen. Han var måske født i Sonnerup, blev munk i Graabrødre Kloster, trådte ud af det efter reformationen og levede senere i Roskilde som historisk forfatter. Da han ca. 1570 lå på sit dødsleje, kaldte han historikeren Anders Sørensen Vedel til sig og overgav ham den lille håndskrevne bog, sit livs vigtigste arbejde.