1537

Gråbrødre Kloster opløses. Det overvejes at bruge kirken som sognekirke for byen, men man ender med at rive den ned. Der lever stadig gråbrødremunke, men de slår sig ned i huse i byen. Kendt blandt disse er forfatteren Peder Olsen.

2. september vedtages en ny ordinans (kirkeordning). Samtidig indvier Luthers medarbejder Johan Bugenhagen syv danske superintendenter og en norsk. Stiftsinddelingen blev bibeholdt, idet dog Sjællands bispesæde blev København frem for Roskilde, og Aalborg blev bispesæde i stedet for Børglum. Kendte reformatorer var blandt superintendenterne: Frank Vormordsen i Lund, Jørgen Jensen Sadolin på Fyn, Peter Palladius på Sjælland. Blandt de kendte fik den kendteste, Hans Tausen, ikke noget superintendentjob i første omgang.

Om reformationen slog igennem i landsognene kan man tvivle på. I Svogerslev bevarede man den gode gamle overtro.

Mette Iversdatter Dyre er ikke længere forstanderinde for Agnete Kloster, og priorinden Anne Pallesdatter afløses af den sidste priorinde, der ligesom den første hedder Agnes.

 

Der kan stadig holdes møder i det gamle kapitelhus, for domkapitlet bliver ikke nedlagt. De gamle kannikker bliver siddende, og efterhånden udnævner kongen nye. Det eneste, kannikkerne ikke må mere, er at afholde messer. Tidebønner er dog fortsat tilladt. Ved reformationen er der 35 præbender (kannikkedømmer) tilknyttet domkirken. Hvis man til disse regner vikarer og alterpræster (der var til slut 60-70 sidealtre med hver sin præst) har der ved reformationens slutning været 150-200 gejstlige ved domkirken. Vikarer og alterpræster forsvinder allerede nu.

Også skolens ordning og universitetet må tilpasses de nye tider. Universitetet genåbnes. Der laves derfor et ændret skolesystem med latinskoler i alle købstæder. I Roskilde omdøbes domskolen blot til at være latinskole. Og latin er stadig skolens vigtigste fag.

Fund af pengeofre på øen Elleore tyder på, at katolske ofre til helgener er fortsat blandt menigmand. Ofrene stammer nemlig nok fra fiskere fra Veddelev, som på vej ud på fangst smed et lille pengeoffer på stranden for at sikre sig et godt udbytte. Reformationen har gjort katolske skikke til overtro.

Forrige år    Næste     Kort    Register    Tidstavle