Sønderup len i Slagelse herred

Bispegods

Slagelse herred

Svenstrup

Hovedgård: Sønderup Byttet med Antvorskov mod Svenstrup (Ramsø herred) 1454

Under Roskilde bispestol hørte gods i Slagelse herred, hvor Antvorskov kloster ellers var den store godsbesidder. Sønderup (Sønderupsønder) i Boeslunde sogn var et lille len, som ikke optræder i jordebogen fra 1536, fordi det 1454 var med i mageskiftet for Svenstrup gods ved Borup i Ramsø herred med  Antvorskov. Lidt bevægelse omkring godset kan dog ses i brevene fra Roskildegård i afsnit G "Slaugelse herritt". 

Sogn Byer Gårde Noter
Boeslunde Sønderup 1

Hans Pedersen pantsætter 1382 godset til Peder Lang for 4 mark rent sølv.

Brev G.10

Peder Lang af Sønderup pantsætter 1390 for 12 mark sølv sin hovedgård med gårdsæder til Peter Deene (Degn).

Brev G.6

Peter Deene (Degn) pantsætter 1398 gården til bisp Peder for 1 mark lybsk, 10 mark sølv, sammen med gods i Erdrup, Torpe og Flakkebjerg

Brev G.1

1

Antvorskov Kloster forlenede 1394 Predbjørn Podebusk med gården. 

                                                                                                                                                                                                                   

Brev G.5

1

Peder Nielsen af Vollerup gav 1390 Henrik Poulsen skøde på godset. 

Brev G.14

 

 

Sønderup var et mindre len under bispen:

1360

Palle Jensen er bispens foged på livstid i Sønderupnørre (Antvorskov ejede Sønderupsøndre).

Brev G.9
1398 Peder Dene pantsætter alt gods i Sønderup til biskop Peder Jensen Lodehat. Brev G.1
1454 Indgår sammen med Brorup len i det endelige mageskifte med Antvorskov, der til gengæld giver bispen Svenstrup ved Borup i Ramsø herred. -
1467-81 Christine Jensdatter Sparre sidder på lenet (død senest 1488). Må være foged for Antvorskov. -