Slægten Griis

Broderup

Herslev                           

 

Slægtens stamtavle

Våben for adelsslægten Griis (af Slagelse): En bjælke evt. belagt med en ranke. På hjelmen to vesselhorn, hvert med en bjæle. Farverne er ukendte.

Slægten, der er sjællandsk uradel, nævnes første gang 1317 med Niels Boesen, foged i Slagelse. Væbner Jep Boesen i Ørsted er den sidste, vi hører om. Han nævnes 1452.

En anden sjællandsk slægt med navnet Griis (af Nordrup) fører i todelt hvidt skjold et blåt hjortehorn i venstre halvdel, 3 blå bjælker i højre.

Nygård

Slægtens stamtavle