Agnetegods i Sømme herred

 

Klostergodset

Gårdfortegnelse

Kirker i herredet

Skt. Agnes Klosters gods/besiddelser er spredt ud over Sjælland, men en del ligger tæt på Roskilde omkring fjorden og ind mod København. Den største koncentration ligger i Sydsjælland fra Skelskør via Næstved over til Præstø. Godset på 22 gårde og byhuse i Sømme herred fremgår af oversigten her.

Gård- nummer By Erhver- velsesår

1

Roskilde* 1329 Anne Ingels gård i Vindebo/Vindebohave. Nærmeste gård i forhold til selve klosteret. Ligger mellem Sortebrødre Mølle og klosteret. Gården blev givet til klostret af Gyncekin Gyncelinsen Mule.

2

   Bodil Smeds gård i Roskilde. Lejet ud til Poul Glarmester 1508.  

3

   Brynings gård i Roskilde. Lejet ud til Poul Glarmester 1508.  

4

   Else Møllers gård i Roskilde.  

5

   Jens Klintes gård vest for Skt. Ibs.  

6

   Jens Fynbos hus.  

7

   Per Odbos hus beboet af Jørgen.  

8

   Anders Sværdfegers hus syd for bytinget i Algade øst for Sneversti i Ols Sogn (må være Algade 8). Anders Sværdfeger bor her 1508, Ingvar Tømmermand i 1510 og Lasse Kleinsmed 1513. Her er stor rykind.  

9

   Smedegildets gård i Hersegade. Kaldes Smedegården.  

10

1492 Gård i Hersegade ved Skt. Mikkels kirkegård bygget af ridder og klosterforstander Didrik Friis op til Gråbrødre kirkegård på den anden side, 61½ sjællandske alen lang, 22 alen bred. Givet til klostret 1492 for to sjælemesser. Første lejer er Jep Thygesen (smed). Huset købes af Oluf Smed 1513. Bebos senere af sønnen Jens Olsen Smed.  

11

1314 Per Skrædders gård i Hersegade beboet af rådmand Lasse Due 1508-13. Han må være flyttet til en anden adresse, for han nævnes i Lucii Gildets regnskaber 1511-20. Ny beboer er Bertil Jude også kaldet Bertil Brygger.. Klosteret erhvervede gården i en pantesag 1314.  

12

   Per Sadelmagers gård i Hersegade beboet af bysvende. I 1533 beboet af Margrethe Sadelmager.  

13

Veddelev 1364 Erhvervet ved mageskifte mod gods i Babberup i Fakse Herred. Gården ydede hoveri, men betaler til gengæld ikke for gæsteri.  

14

1364 Erhvervet ved mageskifte mod gods i Babberup i Fakse Herred. Gården ydede hoveri, men betaler til gengæld ikke for gæsteri.  

15

Gundsølille 1282 Købt for 5 mark sølv. Øde 1508, men udlejet for smørafgift. Der har altså været græsning på jorden. Clara Kloster og domkapitlet havde de øvrige gårde i byen.  

16

Store Valby    Ender under Roskildegård (bispegods) og senere under Bistrup. Gården ydede hoveri, men betaler til gengæld ikke for gæsteri.  

17

Kamstrup

(Vor Frue)

1312 Tilskødet klostret af Broder Degn. 1407 forpagtet ud til kantoren i Roskilde. Ender under Roskildegård. Gården ydede hoveri, men betaler til gengæld ikke for gæsteri.  

18

1312 Tilskødet klostret af Broder Degn. 1407 forpagtet ud til kantoren i Roskilde. Ender under Roskildegård. Gården ydede hoveri, men betaler til gengæld ikke for gæsteri.  

19

1312 Tilskødet klostret af Broder Degn. 1407 forpagtet ud til kantoren i Roskilde. Ender under Roskildegård. Gården ydede hoveri, men betaler til gengæld ikke for gæsteri.  

20

Darup

(Vor Frue)

1320 Tilskødet klostret af Broder Degn. Ender under Roskildegård. Gården ydede hoveri, men betaler til gengæld ikke for gæsteri.  

21

Glim 1285 Gave fra Cecilie, Ove Kages hustru, for datters klostergivelse og gæld. Udlejet til ærkedegn Peder Lykke 1391 (den senere ærkebiskop).  Glimgården ender under Roskildegård. Gården ydede hoveri, men betaler til gengæld ikke for gæsteri.

22

Herslev 1428 Gyde Ingvarsdatter (Griis af Slagelse, d. tidligst 1436), enke efter væbner Anders Andersen Skjold (d. senest 1423) (som 1415 overdrog gården til hustruen), overlader sin hovedgård i Herslev til klostret mod sjælemesser. Familien boede på gården. Ender under Roskildegård. Gården ydede hoveri, men betaler til gengæld ikke for gæsteri. 1436-37 sad Peder Jensen (Jernskæg) som klostrets lensmand på gården.

* Gårde og grunde i Roskilde er her fordelt, som angivet i oversigten. De lysere signaturer er uvisse, men svarer til mængden af gårde, hvor placering ikke er oplyst: