Dragsholm len i Odsherred

Borge i området: Dragsholm, Nygård

Bispegods

Dragsholm borg

Dragsholm gods

Odsherred

Panter i Odsherred

Gods i herredet

Hovedgårde: Dragsholm, Ellinge, Høve, Asnæs, Åstofte

                                                               

I brevene fra Roskildegård er herredet beskrevet i afsnit O "Aadtz herrit". For Odsherreds vedkommende uddyber brevene noget af det, der fremgår af jordebøgerne. Under Roskilde bispestols stærkeste borg, Dragsholm på grænsen mellem Skippinge og Ods herred, hørte gods i Ods, Skippinge, Tune, Ars og Merløse herreder. I Odsherred hørte meget gods direkte under Dragsholm:

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter Kirketiende
Højby Dragsholm Højby 1   - Højby

 

Ellinge 1 Hovedgård med 12 landboere
Stenstrup 4   -

Lumsås

(opr. del af Højby)

Klint 8   -
Lumsås 8   -
Ebbeløkke 5   -
Sonnerup 3   -
Odden Overby 4   - Odden
Yderby 6   -
Rørvig Nakke 2   - Rørvig
Rørvig 1   -
Asnæs Åstofte 4 1 hovedgård på 1 bol Asnæs
Tolsager 6   -
Asnæs 12 3 hovedgårde på hver1  bol
Høve 6 1 hovedgård på 1½ bol
Torrendrup 1   -
Vig Vig 2   - Vig
Nyrup 1   -
Sidinge 2   -
Kollekolle 3   -
Hønsinge 5   -
1 Anders Olsen fik 1332 gården i pant fra Peder Hvid. Hvis gælden ikke blev indløst, skulle Anders overtage gården. Det gjorde bispen imidlertid, for bispestolen købte pantet.

Brev O.12

Asmindrup Svinninge 3   - Asmindrup
Brænd(hol)t 1   -
Ulkerup 1   -
Fårevejle Stubberup 7   - Fårevejle
Kårup 1   -
Vindekilde 1   -
Ris 6 Var oprindeligt et selvstændigt len. Er ikke nævnt i jordebøgerne
Nykøbing  -   -                                                                                                                                                                    Nykøbing
Egebjerg  Frosterup  1 Bisp Jens har forlenet provst Oluf Daa med godset her, bispetienden og gods i Glostrup.  

Brev K.8

Egebjerg
Grevinge  Grevinge Bisp Niels har fået godset i pant af Thyge Mogensen af Holme 1387.

Brev O.9

Grevinge

Både adelige og især kronen havde i lange perioder lagt gods under bispen som pant for lån. Disse panter administreredes også fra Dragsholm.