Ellinge under Dragsholm len i Odsherred

Borge i området: Dragsholm

Bispegods

Dragsholm borg

Dragsholm gods

Odsherred

Kongelige len og lensmænd

Hovedgård:  Ellinge

                                                                                

Under Roskilde bispestols stærkeste borg, Dragsholm hørte hovedgården Ellinge i det nordlige Ods herred. 

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Højby (Dragsholm) Ellinge 1

12 øre jord og 12 landboere                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Ellinge  

1380-1390 Ellingegård er beliggende i Højby Sogn idag i Odsherred Kommune. Først kendte ejer af godset er Gertrud Pedersdatter Grubbe.

1390-1410 Det kommer herefter til Gevert Bydelsbak. Han er gift med Gertrud Pedersdatters datter Christine Eriksdatter af Skarsholm.
1410-1492 Dronning Margrethe I erhverver godset og kronen har det til 1492.

1492-1536

Ellingegdrd kommer herunder ved salgt, mageskifte eller som gave (vi ved det ikke) under Roskilde bispestol som en hovedgård, til tider under under Dragsholm. I slutningen af den katolske tid blev Ellinge et selvstændigt bispelen:

1492 Jens Lauridsen Baden er bispens lensmand. Han nævnes 1492. 
1501 Jens Lauridsen Baden nævnes påny som bispens lensmand. Han er formodentlig identisk med den Jens Laursen i Ellinge, der 1518 var med til at skænke en kirkeklokke til Højby kirke. 
1501-1541 Jens Lauridsen Badens enke Kristine Graae fortsætter som bispens, efter 1536 som kronens lensmand. Lenet var på afgift (13 pund grot, 3 pund rug, 3 pund byg).
1536-1660 Ved reformationen inddrages Ellinge som bvispegods under kronen. Det forlenes til ikke-adelige personer. 1541-1563 Hans Bisterfeld er kronens lensmand.  Han har lenet frit.  
1563-1566 Det har Jesper Skammelsen også som kronens lensmand. Han er kongens kældersvend.  
1566-1567 Steen Feltow (Felter) er kronens lensmand. Han er også kongelig fyrbøder og han får lenet frit.  
1567 Ellinge lægges under Dragsholm påny efter at dette er blevet hovedlen. Ellinge er fortsat en hovedgård.
1660-1679 Rentemester Henrik Müller fik efter 1660 Ellinge by udlagt, og han nedlagde bøndernes gårde og lagde jorden under Ellingegård, som 1688 ansattes til 68 tdr. hartkorn med 217 tdr. land under plov; en del af areafet blev dog udlagt til rytterkobler. 
1679-1689 Professor Thomas Bartholin havde imidlertid fået Ellinge. Efter hans død 1680 ejede enken Magdalene Rhode gården til 1689, da hun solgte den. 
1689-1694 Hun solgte til Niels Mogensen Rasch, som 1694 solgte den videre.  
1694-1697 Samdrift med Annebjerggård. Køber var Gunde Vossbein, der samme år skaffede den hovedgårdsrettigheder sammen med Annebjerggård. Den var forenet med Annebjerg indtil 1801.  
1697-1705 Hans Leegaard.  
1705-1724 Christian Wildenradt.  
1724-1750 Peder Svane.  
1750-1770 Jacob Hansen.  
1770-1776 Henrik Rosted.  
1776-1801 Kronen ved Christian VII. Kronen afhændede den 1801 og dermed ophørte også sammenhængen med Annebjerggård
1801-1830 Ny ejer blev forpagter E. H. J. Egtved, som gav 26.920 rdl.   
1830-1843 Svigersønnen H. Jensen overtog Ellinge 1830 og solgte den igen 1843.   
1843-1880 Han solgte til cand. jur. Jacob Holm, som ombyggede hovedbygningen 1846 og tilkøbte Klintsø 1868.   
1880-1912 Efter Holms død solgte dødsboet gården til sønnen V. H. Holm, der døde 1907. Den solgtes da 560.000 kr. til et aktieselskab, som 1912 solgte den igen for 425.000 kr.. 
1912-1915 Landbrugskandidat Frederik Thye blev den nye ejer af gården.  
1915-1916 Han overlod den til Udstykningsforeningen For Sjælland Og Fyns Stifter. Der blev lavet en stærk udstykning, først til husmandssteder, som siden er blevet til et mylder af sommerhuse.  
1916-1917 Hovedparcellen blev overtaget af Friese.  
1917-1918 Næste ejer var Louis Lawaetz.
1918-1919 Så fulgte H. A. Olsen til 1919, hvorpå et konsortium ejede den til 1921.  
1921-1922 Det solgte til Frits Knipschildt.  
1922-1963 Ejer siden 1922 er Hans Poulsen.  
1963-1980 Han efterfulgtes af sønnen Hans Erik Poulsen.
1980- Næste besidder var Ian Mikael Monkvad. Ellingegård Gods er på 140,4 hektar med Bøgebjerggård.  

Den nuværende hovedbygning er formentlig opført 1790, men fuldstændig ombygget 1846. Den er i én fløj rned en etage med midterkvist til begge sider.