Ris i Skippinge herred

Borge i området: Dragsholm

Bispegods

Dragsholm borg

Dragsholm gods

Skippinge herred
Hovedgårde: Ris, Veddinge

                                                                    

I Skippinge herred hørte  i følge jordebøgerne meget gods direkte under Dragsholm. Godset Ris i Fårevejle sogn var i perioder et selvstændigt len:

Sogn Hovedgård Byer Gårde Noter
Fårevejle

                        

(Dragsholm)

                          

Ris

                

1

Gods sammen med Veddinge.

                                                                                                                                                                                 

Brev T.18 

I brevene er herredet beskrevet i afsnit C "Artzherritt. Skippingsherritt" og afsnit T "Wdj ett lidet formaled skrin". Ris i Fårevejle var underlagt Dragsholm, men var oprindeligt et selvstændigt len, som også bestod af Veddinge. Ved Veddinge huslodder er der fundet et voldsted.

 

Ris

1323-36 Biskop Niels Ulfeldts far, Jacob Absalonsen Ulfeldt, ejer Veddinge nord for Fårevejle.

1324

Herman Hartvigsen sælger sit gods i Ris til Stig Pedersen af Ris. 

Brev C.14 
1354 Jacob Absalonsen Ulfeldt dør, og den ældste søn Peder Jacobsen Ulfeldt arver Veddinge. Broderen biskop Niels Ulfeldt overtager siden godset.

ca. 1380

Johannes Genwather og Ludvig Andersen afhænder Ris lige vest for Fårevejle til biskop Niels Ulfeldt.

1383 Biskop Niels Ulfeldt skænker Ris og Veddinge til bispestolen. Godset lægges under Dragsholm.