Gods under Vor Frue Kapel i Merløse herred

Hellig_tre kongers_Kapel

Kirker i Merløse herred

 

                                                                             

Vor Frue Kapel havde gods i Merløse herred, som fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Merløse St. Tåstrup Tåstrup Tiende Fast afgift af tienden
1  -
Sdr. Jernløse Sdr. Jernløse Tiende Fast afgift af tienden
Snævre 2  -
Nr. Jernløse Nørup 3  -
Søstrup Søstrup 1 Erhvervet ved mageskifte med Antvorskov kloster 1530. Kapellet gav klostret gods i Flakkebjerg.
Stenmagle Vandløse 8 Plus bøgeskov
Nyrup* 1  -
Kvanløse Kvanløse 2  -

* Kunne også være Nyrup i Ugerløse sogn.