Ærkebisper i Lund

Ærkebispen i Lund var den danske kirkes leder. Lund stift omfattede alle landskaber øst for Kattegat og Øresund: Skåne, Halland og Blekinge. Ærkebispen i Lund havde primogenitur over Uppsala Stift, d.v.s. at den danske ærkebisp skulle indvie den svenske (og dermed den finske) ærkebisp. Kun ærkebispen af Nidaros (Trondheim) i Norge var uafhængig af Lund: Stod direkte under paven.

År

Ærkebiskop

1104 -1137

Asser Svendsen indviet af pavelig legat kardinal Alberik som Danmarks og Nordens første ærkebisp

1138 -1177

Eskil Christiernsen med støtte fra den allierede Peter Bodilsen

1178 -1201

Absalon tidligere biskop i Roskilde

1201 -1223

Anders Sunesen som tidligere var  provst i Roskilde

1201 -1223

Peder Saxesen, tidligere domprovst i Lund (10/7 1228 - 10/7 1228)

1223 -1254

Uffe (Uffo) Thrugotsen gav store donationer til Lund domkirke, og medvirkede til at oprette franciskanerkloster i Roskilde 1237 og i Lund 1238

1254 -1274

Jakob Erlandsen tidligere biskop i Roskilde

1276 -1280

Thrugot (Truid) Thorstensen Hack førhen kannik i Lund, første lundske ærkebisp, der blev viet i Rom

1280 -1289

Johannes (Jens) Dros førhen ærkedegn i Lund

1289 -1302

Jens Grand førhen domprovst i Roskilde

1303 -1310

Isarnus franskmand indsat af paven

1310 -1325

Esger Juul tidligere biskop i Århus

1325 -1334

Carl Eriksøn med tilnavnet den røde

1334 -1355

Peder (Jenssøn) Galen før da ærkedegn i Lund og kansler

1355 -1361

Jacob Kyrning

1361 -1379

Peder Jonsen (Bild)

1379 -1390

Mogens Nielsen

1392 -1410

Jacob Gertsen Ulfstand Beseglede unionsbrevet 1397

1410 -1418

Peder Kruse

1418 -1436

Peder Lykke tidligere ærkedegn i Roskilde

1436 -1443

Hans Laxmand indførte skånsk bispetiende

1443 -1472

Tuve Nielsen tidligere biskop i Århus

1472 -1497

Jens Brostrup tidligere prior i Dalby og kansler

1497 -1519

Birger (Byrge) Gunnersen af borgerlig herkomst

1519

Aage Jepsen Sparre havde svært ved at tiltræde embedet, fordi Christian II indsatte ukvalificerede tilhængere af sig selv

1519

Jørgen Skodborg havde været sekretær for Christian II, stak af

1521 -1523

Diderik Slagcheck afladshandler og slagsbror indsat af  Christian II og brændt på bålet i København p.gr.a. tabet af Sverige

1523

Johan Weze nederlandsk teolog indsat af  Christian II

1523 -1532

Aage Jepsen Sparre endte med under reformationsrøret at opgive embedet

1532 -1536

Torbern Bille tidligere ærkedegn i Lund. Afsat ved reformationen

x1661x-x1668x

Hans Svane var Københavns lutherske biskop, men blev titulær ærkebiskop som tak for hans indsats for indførelsen af enevælde

* angiver, at vedkommende person er af Hvide-ætten.

Bisper i Roskilde

Gælkere i Skåne