Skånske gælkere

Gælkeren var kongens repræsentant, statholderen, i Skåne. Den latinske betegnelse var «præfectus Lundensis», Lunds præfekt eller statholder. Det kan undre, at der ikke var gælkere i andre landsdele (dog kendes titlen også fra Estland), men Skåne indtog en særstilling på i det mindste tre punkter, som måske kan forklare den særlige titel:

År

Skånsk gælker

1160x-x1180

Thord NN under bonderejsningen i Skåne.

1180x-x1192

Åge Stigsen Hvide Deltog også i korstog *

1245x-x1251

Jens (Johannes ) Erlandsen *

1251x-x1262

Niels Erlandsen *

1262x-x1263

Jon Jonsen Litle *

1263x-x1282

Niels Erlandsen *

1282x-x1299x-x1307

Peder Jensen *

før x1337

Anders Pedersen Ulfsaks

1320x-x1355

Kongeløs tid og Skåne under Sverige

1355

Bengt Algotsson Lejon, hertug af Halland og Finland. Den svenske konges statholder i Skåne

1364

Fikke Molkte til Skafterup
1365 Henning Podebusk

1376x-x1283

Tue Galen til Næsbyholm

Der blev ikke udnævnt en ny gælker, og titlen kom aldrig i brug igen.

Grå årstal angiver, at der er tale om en formodning. * angiver, at vedkommende person er af Hvide-ætten.

Rentemestre

Kanslere

Rigens kanslere

Rigshovmestre

Storkanslere

Droster

Marske

Ærkebisper