Lille herreds kirkesogne
Forstørret kort

Herrederne

Sjællandske kirker

Sogne i området

Gods i herredet

                                                          

Bispedømmets indtægter af Lille herred var baseret på len og tiender af sognekirkerne. Herredets kirker samt de institutioner i Roskilde, som ejede gods i sognene fremgår af oversigten her (patronatsret vil sige: Hvem har ret til at udnævne præsten, årstallene er kirkebygningens oprindelsesår, de farvede knapper angiver de ældste deles oprindelige byggemateriale):

                                                                                                    

Sogn

Bispetiende Patronatsret Bispegods Domkapitlet Agnethe kloster Clara kloster Vor Frue Kloster Andre klostre Adels- og krongods m.m. Matriklen 1682
Sengeløse

1150  

Fadeburet i Roskilde Vor Frue kloster Bispens fadebur  ejede 1 hovedgård i Sengeløse og 1 i Rårup i samme sogn. Desuden ejede bispen 10 bøndergårde i Sengeløse, 3 i Trulstrup og et ukendt antal i Kallerup. Brøndby præbende ejede 2 gårde i Vridsløsemagle & 1 gård i Vasby. Kildebrønde præbende ejer 3 gårde i Vasby. Glostrup præbende ejer 1 gård i Vasby. Hersted præbende ejer 1 gård i Vridsløsemagle. Nybølle præbende ejer 1 gård i Vasby. Hastrup præbende ejer 2 gårde i Vasby. Åshøje præbende ejer 1 gård i Vasby. Årsopgavernes procuratorium ejer 1 gård i Vridsløsemagle. Peter Apostlens Alter ejer 2 gårde i Vridsløsemagle. Skt. Annes kapelalter ejer 2 gårde i Vridsløsemagle. Vor Frue Alter ejer 1 gård i Vasby.     Klosteret fik både bispe- og kirketienden og lønnede selv præsten i Sengeløse.  
  • Hovedgården Rårup (10 gårde ud af sognets 41). Rårup bliver senere Cathrinebjerg.

  • Sognet præget af at være kirkeejet og krongods.

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Sengeløse: 16 gårde, 12 huse 187 tdr.

    - Vridsløsemagle: 10 gårde, 5 huse, 116 tdr. 

    - Vasby: 8 gårde, 5 huse, 106 tdr. 

    - Katrinebjerg: 1 gård, 0 huse, 156 tdr. 

               I alt: 35 gårde, 22 huse, 567 tdr. hartkorn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                    xx

Høje Tåstrup

1100 ( )

Bispen Bispen ejer 7 gårde i Valby og 2 i Tåstrup. Rota præbende ejede 2 gårde i Baldersbrønde. De 6 præbender ejer 1 gård i Kragehave. Portionen Valby ejer 1 gård i Kragehave. Sakristanens procuratorium ejer 1 gård i Tåstrup. Mariabilledets Alter ejer 1 gård i Baldersbrønde. Skt. Annes koralter ejer 2 gårde i Høje Tåstrup. Vor Frue Alter ejer 4 gårde i Tåstrup. Klostret ejer 1 gård i Baldersbrønde i sognet.      
  • Lille hovedgård, Abildgård, ejet af Jep Olsen 1501. Kaldes senere Avlegård og i dag Øtoftegård.

  • Sognet kirkeejet og krongods.

 

Tåstrup: 12 gårde, 16 huse 150 tdr.

    - Klovtofte: 4 gårde, 1 huse, 56 tdr. 

    - Kraghave: 5 gårde, 0 huse, 43 tdr. 

    - Kallerup: 2 gårde, 4 huse, 37 tdr. 

    - Baldersbrønde: 12 gårde, 4 huse, 89 tdr. 

    - Tåstrup-Valby: 12 gårde, 13 huse, 151 tdr. 

    - Valby Mølle: 1 gårde, 0 huse, 1 tdr. 

               I alt: 48 gårde, 38 huse, 529 tdr. hartkorn

Ishøj 1100 Bispen   Kildebrønde præbende ejer 1 gård i Ishøj. Hersted præbende ejer 1 gård i Ishøj. Hastrup præbende ejer 2 gårde i Ishøj. Duebrødre præbende ejer 3 gårde i Ishøj. Skt. Magnus Alter ejer 2 gårde i IshøjVor Frue Kapel ejer 1 gård i Ishøj. Klostret ejer 1 gård i sognet.     Esrum kloster ejer 1 gård i Tranegilde.
  • 1279-83 nævnes landsbyvæbneren Jens Madsen i Ishøj, hvor der også er rester efter et voldsted.

  • Senere ingen hovedgårde. Sognet kirkeejet og krongods.

 

Ishøj: 20 gårde, 14 huse 220 tdr.

    - Tranegilde: 8 gårde, 0 huse, 112 tdr. 

               I alt: 28 gårde, 14 huse, 333 tdr. hartkorn

 

Torslunde 1100 ( ) Bispens Kapelgårdens len Bispen                                               Skt. Vincents Alter ejer 5 gårde i Torslundemagle. Skt. Katrine yngre Alter ejer 4 gårde i Torslundemagle.

                                                                                                           

Klostret ejer 2 gårde i sognet.      
  • Ingen hovedgårde i middelalderen. Sognet kirkeejet og krongods.

  • Benzonsdal oprettes 1730 af Peder Benzon i Torslundemagle af marker fra Torslunde bymark og Gjeddesdal.

Torslundemagle: 14 gårde, 8 huse 131 tdr.

               I alt: 14 gårde, 8 huse, 131 tdr. hartkorn

 

Det oprindelige Lille herred blev efter reformationen lagt sammen med Smørum herred og kom derfor under Københavns len. I matriklen 1682 er lenet afløst af Københavns Amt, som omfatter Amager Birk, Københavns Birk, Smørum herred, Lille herred ( ), Ølstykke herred og Hørsholm Birk (de sydligste sogne i Lynge herred). Et birk er en selvstændig retskreds inde i et herred. Hovedbyer i sognene er angivet med fed skrift, kirkebyer er understreget og hovedgårde er angivet med kursiv. Lille herred havde 1682 125 gårde, 76 huse og 1562 tdr. hartkorn. Det samlede Københavns Amt havde med godset i Sokkelund ( , ), sognene i Smørum ( ), sognene her i Lille ( ), sognene i Ølstykke ( ) og sognene i Hørsholm Birk ( ) 1279 gårde, 1036 huse og 12.676 tdr. hartkorn.