Mariabilledets alter i Lille herred

Mariabilledets alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Lille herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Høje Tåstrup Baldersbrønde 1

   -