1349              Skt. Vincents alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Vincents alter ejede gods i Tune herred. Senere lå en del af godset dog i Lille herred.

I alt 6 bol.

Altre

Altrenes placering

                                                     

Bona alteris bone Vincentii

Alterets vikardømme blev stiftet 26/6 1349 af ærkedegnen magister Henning. Han stiftede alteret for Skt. Vincent af Saragossa for at sige Domkirken tak for alle de gode ting, han i sit liv havde fået af denne kirke. Han forærede alteret sit fædrenegods, men også flere midler, så der kunne opkøbes yderligere gods, sådan at det årlige afkast til altret kunne være på 2 læster korn. Vikaren skulle holde en årtid på hans dødsdag, hvor 2 skilling grot skulle fordeles mellem de kannikker, der deltog i messen, 8 grot mellem vikarerne og 4 grot til skolarerne. Alt dette skrev Henning i sit testamente, mens han var meget syg og vel troede, han skulle dø. Han blev imidlertid rask igen og tog selv hånd om udførelsen. I denne forbindelse anskaffede han yderligere gods i Volborg. Hans brev om alle foranstaltningerne er det svært at læse (se nedenfor). Det skulle være folk i hans eget embede, ærkedegnen, der skulle udnævne vikarerne. Han udnævner selv den første, hvis navn er Stig Mikkelsen. Han kendes 1349. Af efterfølgere kendes:
  • Jacob Poulsen (nævnt 1363)
  • Peder Pedersen (nævnt 1387).

 

 

 

Ærkedegnens brev om oprettelsen af altret.

 

Summarum
Byg 15  pund og 6 skæpper
Penge 7 mark og 5 skilling

Mål og vægt og penge