1349

Selv om Valdemar Atterdag nu er konge, er mønten stadig af ringe værdi. Valdemar lader slå mønt i Roskilde, en såkaldt Roskildepenning, den sidste middelaldermønt, der er slået i Roskilde.

 

Borgmesterstillingen oprettes. Borgmesteren er formand for rådmændene i byens råd. Og rådet er valgt af de rigeste borgere, købmandsklassen (det omfattede ikke håndværkere). Rådmænd og borgmester fik løn i form af afgifter. Oprindelig fik de en tønde øl for hvert skøde, der blev udstedt (en skødetønde). Denne belønning blev senere afløst af en pengeafgift. Det endte med, at Roskilde Byråd fik hele 10% (Den tiende penning) ved alle ejendomshandler mellem borgere.

Roskildes borgmester er Gynceke den ældre af Falkendal.

Elisabeth Pedersdatter er priorinde på Skt. Agnete kloster. Subpriorinden hedder Cecilie Nielsdatter.

Ærkedegn Magister Henning døde. Næste ærkedegn hedder Hemming .

Skt. Vincents alter oprettes af ærkedegnen magister Henning. Det ejede gods i Tune herred.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle