1348

Skt. Vilhelms alter oprettes. Det ejede gods i 3 herreder (mest i Slagelse).

Skt. Laurentii alters vikardømme grundlægges også. Alteret ejede gods i 4 herreder, mest i Merløse herred,  og gårde i Roskilde og Slagelse.

Endelig grundlægges Helligkors alter. Det  ejede gods i 4 herreder. Mest i Tuse herred.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle