Skt. Vincents alter i Volborg herred

Skt. Vincents alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Volborg Kirke Såby Torkilstrup 1

Henning Snubbes donationsgods, som han købte til altret. Dette gods fremgår ikke af jordebogen.

Lyndby Uglestrup 1