1274                Rota præbende

Tryk på kortet øverst, hvis du vil se herredsnavne. Og på gårdene, hvis du vil se, hvor de ligger.

Rota præbende havde mest gods i Urup  i Ramsø herred.

I alt 32 bol.

Præbender

                                   

 

Prebenda Rote

Dette præbende er et af dem, der blev oprettet som følge af en gave eller ved samling af flere portioner af gods. "Rota" henfører til helgenen Catherine de Rota, og præbendet er grundlagt mellem 1274 og 1288. Noget tyder på, at det var medlemmer af slægten Brok, der grundlagde præbendet. Rota var det eneste præbende, som kapitlet ikke udpegede kannik til. Det gjorde i begyndelsen giverne af præbendet, men 2/6 1406 blev Vor Frue alter og Skt. Catherine Kapel annekteret til præbendet (deraf navnet, men navnet er ældre, så en tidlig forbindelse til Skt. Catherine af en eller anden art må der have været. Hvis ikke hjulet (på latin rota) har en anden forklaring: Møllehjulet i Maglekilde Vandmølle). Da alter og kapel blev lagt til præbendet, opnåede biskoppen Jens Andersen Lodehat, at det frem over var bispen, som det tilkom at udpege kannik til Rota. Præbendet ejede gods i 5 herreder, mest i Ramsø. I Roskilde ejede præbendet Maglekilde. 18/7 1351 blev Kvanløse Kirke i Merløse Herred annekteret til præbendet (d.v.s. at det var præbendets kannik, der udnævnte og lønnede præsten. Til gengæld fik kannikken alle kirkens indtægter, herunder kirketienden). Præbendet var et af de dem, hvor kannikken skulle fungere som præst. Der er præbendegods i disse herreder:

Summarum
Byg 4 læster, 4½ pund og 2 skæpper
Grise 1
Lam 16
Gæs 4
Høns 18
Smør 1 tønde
Penge 35½ mark og ½ skilling

Mål og vægt og penge