1387           Portionen Valby

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Portionen Valby (Store-Valby) havde spredt gods i 3 herreder.

I alt 6 bol.

Fællesportioner

Portio Waldby

Portionen var beskeden, men det var jo også kun et tilskud til præbendets indtægter i øvrigt. Provst Jens Henningsen, som døde 19/9 1387, skænkede kapitlet godset til portionen mod at få et anniversarium, en årlig bøn, for sig selv på sin dødsdag efter sin død. En anden del af godset, en gård i Vindinge i Tune herred,  stammede fra en gave fra ærkedegn Johannes Ade (død 26/6 1291). Også han skulle have et anniversarium for gaven. Portionen havde gods i følgende herreder: 

Summarum opgjort 1568
Byg 10½ pund og 4 skæpper
Lam 3
Gæs 3
Høns 12

Mål og vægt og penge