Skt. Katrines ældre alter i Lille herred

Skt. Katrines yngre alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Lille herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Lille Torslunde Torslundemagle 4

Kan være det gods, Gynceke Klausen Mule gav til domkirken, men én gård med afgift på 3 pund korn og 3 skilling grot var en del af det indstiftelsesgods, Niels Esbernsen Bille gav 1436.15/2 1440 udlejede vikaren Jens Krabbe gården til Knud Nielsen (Dyre) for resten af dennes liv.  Ikke alt godset er anført i jordebogen 1568.