1459            Hellig Trekongers Kapel
Forstørrelse
Riddersalen
Kapellets økonomi

Hellig Trekongers Kapel er oprettet af kong Kristian I. i 1459. På sin store udlandsrejse 1472 var kongen i Rom, hvor han med stor interesse havde studeret helligåndsordenens kapel. Under besøget fik han lov til af paven personligt at oprette et universitet (i København), at oprette Hellig Trekongers Kapel i Roskilde og at indstifte en helligåndsorden i Danmark. Denne skulle have mødesal i rummet på 1. sal i kapellet, riddersalen. I kælderen under kapellet sørgede kongen for, at der blev indrettet begravelsespladser for sig selv og sin dronning Dorothea.