Hellig Trekongers Kapel
Helligtrekongers kapel
Elefantordenen
Landemodet

                                                        

Riddersalen på 1. sal af Hellig Trekongers Kapel. Salen er lavet for at være mødested for den ridderorden, Christian I. grundlagde, og som han fik pavens tilladelse til at oprette, så det er passende nok, at salen kaldes riddersal. Ordenen er den, der udviklede sig til den elefantorden, som stadig eksisterer.

Nu skulle det ikke blive til, at ordenen kom til at holde mange møder i Roskilde, så salen blev brugt som landemodesal, d.v.s. det sted, hvor landemodet (mødet for stiftets provster) blev holdt regelmæssigt. Senere flyttedes landemodet til Konventhuset nord for Domkirken.