1265              Skt. Michaels alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Mikkels alter ejede gods i Tune og Ringsted herreder og i Roskilde by.

I alt 8 bol og 5 byhuse.

Altre

Altrenes placering

                                                   

Bona alteris bone Michaelis

Alterets vikardømme blev grundlagt tæt på 1265. I Roskilde ejede alteret 4 gårde og en bod, som hørte til residensen. Residensen var en af gårdene, og her boede i 1568 succentoren hr. Jørgen. I de øvrige gårde var lejerne Laurids Fogedsvend, Hr. Oluf og Lauris Madsen. Vi ved ikke, hvor i kirken alteret for Skt. Mikkel lå.

3/9 1540 fik Christian III's livsmedicus (læge) livbrev på indtægterne af Skt. Mikkels alter, herunder også lønnen til vikaren (som ikke længere fungerede, da alteret var nedlagt ved reformationen).

Summarum 1568
Byg 1 læster, 1  pund
Lam 4
Gæs 4
Høns 8
Penge 14½ mark og 5 skilling

Mål og vægt og penge