Skt. Michaels alter i Tune herred

Skt. Michaels alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                      

Alterets gods i Tune herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Havdrup Havdrup 3 1 bol skænket af stalleren Filip, inden han døde 8/5 1265.
Reerslev Reerslev 2     -