1265

Skt. Mikkels alter oprettes. Det ejede gods i Tune og Ringsted herreder og i Roskilde by.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle