1266

Skt. Clara Kloster kommer i økonomisk uføre efter, at den rige velgører Ingerd af Regenstein er død. Klosterets værneherre, ærkebiskoppen, må appellere om hjælp. Udviklingen går herefter langsomt, men klostret overlever.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle