1267

Vor Frues alter oprettes. Det ejede gods i 4 herreder omkring Roskilde.

Allehelgens alters vikardømme er grundlagt før 14/2 1267. Det var et forholdsvist fattigt alter. Det vides ikke, hvor alteret ejede gods.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle