1568              Vindinge
Vindinge
Vindinge på landkort

 

Brugsstørrelser

Reerslev
                                                                 

I Roskilde kapitels jordebog fra 1568 kan man se, hvem der ejede gårdene i Vindinge:

Antal gårde Ejerforhold 1568
Kannik i Roskilde (præbende Åshøje)
Kannik i Roskilde (præbende Gadstrup
Kannik i Roskilde (præbende Serreslev
Kannik i Roskilde (præbende Karleby)
Kannik i Roskilde (præbende Kildebrønde)  
Kannik i Roskilde (præbende Vindinge)
Hjælpekantoren i Roskilde ejede 3 gårde i Vindinge.
Kannik i Roskilde (præbende Dalby) 
Kannik i Roskilde (præbende Hastrup) (Oprindeligt præbende Visby får kornafgift af Vindinge*
Kannik i Roskilde (præbende Klippestrup)
Kannik i Roskilde (de 6 præbender
Fællesgods for Roskilde domkapitel (Valby portion (Store Valby)) 
Vor Frue kloster ejede gård i Vindinge

* Præbendet Hastrup hed oprindeligt Vesby (efter Visby) i Vindinge. Her ejede præbendet også Lillevang. Visby blev afbrændt under svenskekrigene 1658 og forsvandt helt.

Mindstrupgård er resterne af en bebyggelse ved navn Menstrup (nævnt 1619).