1167             København
Farvelagt tegning
Borgen

Byen

Absalon i København
Bispens stadsret

Kirkegods i København

Københavns ældste segl viser rimeligt præcist den borg, Absalon lod bygge for at forsvare sin lille private havneby, Havn.