1167

Bisp Absalon opfører1167 på jord, som kong Valdemar den Store har givet ham personligt, en borg ved fiskerlejet Havn: Det bliver begyndelsen til København. Den jord, Absalon har fået, er den anden halvdel af Støvnæs Herred. Den første halvdel ejer roskildebispen.

I augustinerklosteret på Eskilsø er der nu kun 6 munke. Klostertugten er gået i opløsning, og munkene har svært ved at få det hele til at løbe rundt. Det er svært at proviantere, og klosterbygningerne trues af og til af oversvømmelser fra fjorden. Absalon indkalder kannikken Vilhelm fra det reformerede (d.v.s. cisterciensiske) Skt. Genovefas abbedi i Paris. Vilhelm bliver abbed.

Forrige år    Næste    Kort  Register  Tidstavle