1348         Skt. Vilhelms alter

Tryk på kortet, hvis du vil se herredsnavne

Skt. Vilhelms alter ejede gods i 3 herreder (mest i Slagelse).

I alt 8 bol.

Altre

Altrenes placering

Skt. Vilhelm

                                         

Bona alteris bone Vilhelmii

Alterets vikardømme blev grundlagt ved fundationsbrev 26/9 1348 p.gr.a. et drab på Ivar Jensen Benderup til Bodum begået af Niels Thyrisen. Først efter drabsmandens død blev der 1345 indgået forlig, hvorpå Niels Thyrisens halvbror, den evige vikar og medlem af Skt. Knuds Gildet Laurids Nielsen Todde, med hjælp fra borgmester i Roskilde Gynceke d. æ., Niels Fris og Skjalm, abbed i Æbelholt grundlagde alteret for Vilhelm af Æbelholtsom sjælegave for den dræbte. Der skulle indkøbes kirkeklæder, messebog og udstyr, og der skulle være gods nok til, at der ved alteret kunne holdes 2 sjælemesser for den afdøde hver uge. Forligsmændene fik Laurids Nielsen til at stå for det praktiske. Han blev selv den første evige vikar, men var lidt længe om at løse opgaven.

Grundlæggelsesgodset lå i Lynge herred og blev senere mageskiftet med kronen (som samlede gods til jagtmarkerne omkring Frederiksborg) for gods i Tune og Tuse herreder. Der var også grundlæggelsesgods i Lyngby, som ikke er nævnt i jordebøgerne, men i fundationsbrevet. Alteret ejede fine relikvier fra den Hellige Vilhelm. Hvor det lå i kirken, ved vi ikke. 

Summarum 1568
Rug 3 pund
Byg 11½  pund
Penge 4 mark og 4 skilling

Mål og vægt og penge