Skt. Vilhelms alter i Slagelse herred

Skt. Vilhelms alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Vilhelms alters gods i Slagelse herred fordeler sig således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Slagelse Gerlev Gerlev 3

Plus et gadehus