Skt. Vilhelms alter i Tune herred

Skt. Vilhelms alter

Altre

Herredets kirker

Gods i herredet

                                                                       

Skt. Vilhelms alters gods undergik nogle mageskifter med kronen 20/4 1561. I Tune herred fordeler godset sig herefter således:

Herred Sogn Byer Gårde Noter
Tune Tune Tune 1

Mageskiftet for gods i  Lynge